ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

ഇൻസൈഡ്_ബാനർ

താൽക്കാലിക മോഡുലാർ വീട്

ഉരുക്ക് ഘടന നിർമ്മാണം, പൂർണ്ണമായ മേൽക്കൂരയും തറയും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ കെട്ടിട സംവിധാനം, താപ ഇൻസുലേഷൻ, ജലവും വൈദ്യുതിയും, അഗ്നി സംരക്ഷണം, ശബ്ദ ഇൻസുലേഷൻ, ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം, ഇന്റീരിയർ ഡെക്കറേഷൻ.എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഡെലിവറിക്ക് മുമ്പ് പൂർണ്ണമായും മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയതാണ്, കൂടാതെ 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും.ഇത് 10-20 വർഷത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, 1-3 നിലകളുള്ള ഒരു ലോഡ് ഉണ്ട്.നിർമ്മാണ സൈറ്റുകൾ, ക്യാമ്പുകൾ, എമർജൻസി റെസ്ക്യൂ, ഫയർ സ്റ്റേഷനുകൾ, പൊതു ടോയ്‌ലറ്റുകൾ, താൽക്കാലിക താമസസ്ഥലങ്ങൾ, മറ്റ് താൽക്കാലിക കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഇത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.